Przywództwo edukacyjne (Okładka miękka)

Przywództwo edukacyjne
Publikacja ma na celu przybliżenie światowej myśli teoretycznej skupionej wokół problematyki przywództwa edukacyjnego. Zawiera szczegółowe omówienie najnowszych nurtów dotyczących przywództwa, przedstawiono tu także propozycje badawcze oraz przykłady "dobrych praktyk" rekomendowanych jako rozwiązania do szerokiego zastosowania. W pracy zintegrowano teorię z praktyką, wskazano na znaczenie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień przywództwa edukacyjnego oraz dostarczono przykładów zachowań i postaw przywódczych w szkole i jej otoczeniu.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Przywództwo edukacyjne" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.