Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej t.1 (Okładka twarda)

Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej t.1

Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej t.1 (Okładka twarda)

Oferta specjalna -12%
W 13 rozdziałach tomu pierwszego autor scharakteryzował polski przemysł przed wojną, jego stan w czasie okupacji i grabież w latach 1939-1945. Opisał funkcjonowanie przemysłu pod zarządem niemieckim na ziemiach wcielonych do Rzeszy, w Generalnym Gubernatorstwie i na Kresach Wschodnich II RP. Najbardziej obszerną i istotną częścią pracy są rozdziały omawiające działalność ruchu oporu w przemyśle oraz miejsce przemysłu w strategii działalności partii i organizacji zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego oraz polskich komunistów, ugrupowań centrowych i skrajnych narodowców działających oddzielnie.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Przemysł na ziemiach polskich w latach II wojny światowej t.1" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.