Przemoc i mobbing w szkole w domu w miejscu pracy (Okładka miękka)

Przemoc i mobbing w szkole w domu w miejscu pracy

Przemoc i mobbing w szkole w domu w miejscu pracy (Okładka miękka)

Oferta specjalna -5%
  • Liczba stron :

    276

Kup na prezent
Mobbing i przemoc pojawiają się w toku całego ludzkiego życia: od wieku przedszkolnego po senioralny. Można je odnaleźć we wszystkich szczegółowo opisanych w tej książce kontekstach: domowym (rodzina, relacje intymne), instytucjonalnym (szkoła, dom dziecka, zakład karny), w cyberprzestrzeni. Mają one poważne konsekwencje psychiczne i fizyczne dla osób w nie uwikłanych, wiążą się także z kosztami dla rodzin, szkół, organizacji i społeczeństwa. Książka „Przemoc i mobbing w domu, w szkole, w miejscu pracy” jest efektem współpracy ekspertów z zakresu psychologii rozwoju, edukacji, psychologii sądowej a także socjologii i pracy socjalnej. Przedstawiono w niej teorie wyjaśniające występowanie zjawiska przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeanalizowano dynamikę zjawiska, wyniki współcześnie prowadzonych badań oraz oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych podejmowanych w poszczególnych kontekstach. Dodatkowym walorem książki jest refleksja nad możliwymi kierunkami dalszych badań i interwencji w celu zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi i przemocy.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Przemoc i mobbing w szkole w domu w miejscu pracy" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.