Przemiany polityczne w Azerbejdżanie (Okładka miękka)

Przemiany polityczne w Azerbejdżanie

Przemiany polityczne w Azerbejdżanie (Okładka miękka)

Oferta specjalna -15%

Wśród celów badawczych pracy pierwszoplanowa rola przypisana została analizie wydarzeń politycznych, mających miejsce na terytorium Azerbejdżanu z uwzględnieniem towarzyszących im uwarunkowań społeczno-gospodarczych. W szczególności zaś ustaleniu wpływu, który wywierały one na położenie jego mieszkańców i toczące się w nim życie publiczne w okresie formowania się tu niepodległego państwa, a następnie przeobrażeń, jakim ulegało w pierwszych latach swej suwerenności aż do momentu, gdy dynamika związanych z nimi procesów osłabła i nabrało ono swego obecnego charakteru. Niezwykle istotnym zadaniem pozostało w tym kontekście także określenie znaczenia, jakie posiadał konflikt karabachski jako czynnik oddziaływania na proces politycznych zmian w Azerbejdżanie. Fragment Wstępu

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Przemiany polityczne w Azerbejdżanie" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.