Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym (Okładka miękka)

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym (Okładka miękka)

Oferta specjalna -38%
  • Liczba stron :

    432

Publikacja przedstawia część działań oraz efektów transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy zmierzającej do przygotowania EURO 2012, zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom, głównie w aspekcie przeciwdziałania terroryzmowi. Książka została podzielona na 4 części, ze względu na tematykę referatów zaprezentowanych na konferencji pt. „Współpraca transgraniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012”, zorganizowanej w dniach 12-13.10.2011 r. przez Centrum Studiów nad Terroryzmem przy współudziale: Instytutu Bezpieczeństwa Transgranicznego RP Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Delegatury ABW w Rzeszowie i Izby Celnej w Przemyślu.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.