Projektowanie podłóg przemysłowych (Okładka miękka)

Projektowanie podłóg przemysłowych

Projektowanie podłóg przemysłowych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -12%
Kompleksowe omówienie zagadnień projektowania podłóg betonowych! W książce są opisane rozwiązania aktualnych zagadnień związanych z projektowaniem przemysłowych podłóg betonowych, ważnych zarówno dla współczesnego budownictwa przemysłowego, jak i ogólnego. W kolejnych rozdziałach przedstawiono: · rys historyczny rozwoju nawierzchni przemysłowych, · wymagania stawiane podłogom, · obowiązujące przepisy i stosowane normy, · oddziaływania i obciążenia podłóg przemysłowych, · zasady konstruowania warstw podłóg, · wymiarowanie podłóg. Opracowanie jest wynikiem wieloletnich doświadczeń autora nabytych przy projektowaniu, wykonawstwie i nadzorze licznych zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej realizowanych w kraju i za granicą. W pracy wykorzystano ważniejsze publikacje powstałe w ostatnich latach. Uwzględniono wymagania aktualnych norm Eurokodu, ale również zamieszczono informacje oparte na wcześniej obowiązujących przepisach, w obszarach, gdzie ta wiedza jest dalej przydatna w procesie projektowania. Publikacja przeznaczona dla studentów budownictwa oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej również projektanci oraz inżynierowie budownictwa, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia ujęte w nowych normach europejskich.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Projektowanie podłóg przemysłowych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.