Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918-1939 (Okładka twarda)

Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918-1939

Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918-1939 (Okładka twarda)

Oferta specjalna -29%

Publikację Piotra Górskiego oceniam wysoko. Autor przestudiował i przeanalizował wiele roczników trzech przedwojennych profesjonalnych czasopism oraz liczne książki, a także inne fachowe opracowania i na tej podstawie przedstawił obraz formowania się w nowym państwie nowego zawodu i nowej społeczności zawodowej - urzędników administracji państwowej. Jest to pierwsze całościowe spojrzenie na tę problematykę w literaturze polskiej, a zatem praca posiada istotny walor poznawczy. Daje także możliwość zapoznania się z wieloma pomysłami, dyskusjami i polemikami, prowadzonymi w różnych środowiskach, towarzyszącymi formowaniu się nowej i ważnej kategorii zawodowej w ramach odrodzonego państwa. Praca sytuuje się w nurcie badań z zakresu nauk o organizacji i zarządzaniu, ale także w jakimś stopniu przynależy do subdyscypliny socjologicznej, jaką jest socjologia zawodu. Może być przydatna zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów. Stanowi również pomocniczą lekturę dla historyków. Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Z. Sowy

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Profesjonalizacja administracji państwowej w Polsce 1918-1939" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.