Prawo zamówień publicznych Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców (Okładka miękka)

Prawo zamówień publicznych Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców

Prawo zamówień publicznych Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców (Okładka miękka)

Prezentowany poradnik to kompleksowe opracowanie dotyczące procesu udzielania zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy. Autorzy analizują wszystkie ustawowe tryby udzielania zamówień publicznych, wiele miejsca poświęcają również takim zagadnieniom, jak partnerstwo publiczno-prywatne czy zawieranie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. Walorem tej książki jest praktyczne ujęcie prezentowanych tematów, związane z codziennymi doświadczeniami zawodowymi autorów. Lektura pozwoli zamawiającym uniknąć błędów w procesie udzielania zamówień publicznych, dokonać prawidłowej oceny ofert składanych w postępowaniach oraz właściwie skonstruować umowę o udzielenie zamówienia publicznego; wykonawcom zaś pomoże w prawidłowym przygotowaniu oferty oraz obronie ich interesów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowanie zostało wzbogacone o wnikliwą analizę orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Stan prawny na 1 sierpnia 2012 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Prawo zamówień publicznych Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.