Prawo urzędnicze (Okładka miękka)

Prawo urzędnicze

Prawo urzędnicze (Okładka miękka)

Seria Akademia Prawa jest kierowana do studentów wydziałów prawniczych. Książki z tej serii stanowią opracowania podręcznikowe, które w przystępny i przejrzysty sposób podają wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa. W podręczniku omówiono polskie regulacje prawne odnoszące się do statusu zawodowego osób zatrudnionych w administracji państwowej na stanowiskach urzędniczych. W doktrynie normy prawne z tego zakresu określa się mianem prawa urzędniczego. Prawo to nie jest odrębną gałęzią prawa, lecz – zgodnie z przeważającym stanowiskiem doktryny – wchodzi w skład prawa pracy. Składają się na nie obecnie trzy osobne segmenty zatrudnienia w administracji publicznej – samorządowej, rządowej oraz państwowej pozarządowej. Wobec powyższego zakresem podmiotowym prawa urzędniczego objętych jest kilkaset tysięcy osób stanowiących aparat wykonawczy organów państwa, co samo w sobie świadczy o wysokiej randze i znaczeniu tego podsystemu normatywnego.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Prawo urzędnicze" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.