Prawo publiczne ochrony zdrowia (Okładka miękka)

Prawo publiczne ochrony zdrowia

Prawo publiczne ochrony zdrowia (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
Książka zawiera szczegółowe omówienie prawnych i organizacyjno-prawnych zagadnień dotyczących publicznych aspektów polskiego systemu ochrony zdrowia, takich jak: - prawo do ochrony zdrowia w aspekcie prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i polskiego prawa konstytucyjnego, - działania administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w sferze ochrony zdrowia, - prawa i obowiązki pacjenta i świadczeniobiorcy oraz status prawny pracowników podmiotów leczniczych. Publikacja jest pierwszym podręcznikiem akademickim adresowanym do studentów wydziałów prawa, administracji i zdrowia publicznego. Będzie też stanowić merytoryczne wsparcie dla menedżerów, pracowników oraz prawników obsługujących organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w zakresie związanym z ochroną zdrowia, jak również instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, samorządy zawodów medycznych i podmioty lecznicze. Praca nad koncepcją przedmiotu i podręcznika dotyczącego prawa publicznego ochrony zdrowia prowadzona była w oparciu o grant Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Prawo publiczne ochrony zdrowia" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.