Prawo prywatne międzynarodowe (Okładka miękka)

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo prywatne międzynarodowe (Okładka miękka)

Oferta specjalna -12%
Podręcznik zawiera zwięzły wykład prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Poza ustawą – Prawo prywatne mię-dzynarodowe z 2011 roku uwzględniono najważniejsze kolizyjnoprawne regulacje unijne i konwencyjne. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunku prawo wyższych uczelni wszelkich typów. Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan jest profesorem honorowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i profesorem zwyczajnym Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Prawo prywatne międzynarodowe" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.