Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz (Okładka twarda)

Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz

Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz (Okładka twarda)

Komentarz zawiera, nastawioną na potrzeby praktyki, analizę przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym po ich gruntownej nowelizacji dokonanej w 2011 r., w kontekście ogólnych zasad prawa, zasad legislacji oraz treści odpowiednich przepisów innych ustaw, z uwzględnieniem stanowiska orzecznictwa. Autorzy wysuwają wnioski de lege ferenda, krytycznie oceniając niektóre rozwiązania przyjęte w komentowanym akcie. W publikacji zaprezentowano wskazówki postępowania w różnych sytuacjach stwarzających problemy na gruncie stosowania ustawy, zwłaszcza po jej znowelizowaniu, dotyczące m.in.: tworzenia i likwidacji uczelni, ustroju uczelni, w tym jej mienia i fi nansów, praw i obowiązków studentów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów, stosunku pracy nauczycieli akademickich oraz ich rent i emerytur. Adresaci: Opracowanie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji na uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również pracowników oraz współpracowników Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Stan prawny na 1 maja 2013 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.