Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków (Okładka miękka)

Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków

Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków (Okładka miękka)

Oferta specjalna -6%
Publikacja jest pierwszym opracowaniem z zakresu prawa konstytucyjnego i ustroju organów ochrony prawnej adresowanym stricte do praktyków. Zawiera swoiste „instrukcje" pisania poszczególnych pism procesowych. Szczegółowo omówione zostały kolejne elementy (zarówno o charakterze materialnym, jak i formalnym) składające się na konstrukcję tych pism, zaczynając od daty i miejsca sporządzenia pisma, a kończąc na wykazie załączników. Autor odwołuje się przy tym do aktualnych poglądów nauki prawa i judykatury, które opatruje rzeczowym komentarzem. Zamieszcza także praktyczne wskazówki zwiększające szansę na pozytywne rozpatrzenie poszczególnych pism procesowych przez właściwe organy. Na końcu omówienia każdego pisma zamieszczono jego wzór. W opracowaniu znajdują się m.in.: - wzór skargi konstytucyjnej, - wzór skargi na przewlekłość postępowania, - wzór wniosku o ułaskawienie. Książka zawiera także kazusy i testy pozwalające czytelnikowi sprawdzić wiadomości teoretyczne oraz przećwiczyć umiejętności praktyczne nabyte w trakcie jej lektury. Publikacja spotka się z zainteresowaniem adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, prokuratorów, komorników i aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów prawa (zwłaszcza tych, którzy odbywają praktyki w kancelariach lub współpracują ze studenckimi poradniami prawnymi).

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.