Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna (Okładka miękka)

Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna

Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna (Okładka miękka)

Oferta specjalna -11%
W podręczniku w sposób kompleksowy omówiono przepisy prawa regulujące wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających. Autorzy zawarli w nim również informacje o międzynarodowych konwencjach i standardach dotyczących ich wykonywania oraz uwzględnili najważniejsze i aktualne pozycje z literatury przedmiotu. Nie ograniczają się przy tym tylko do wywodów czysto teoretycznych. Analiza prezentowanych zagadnień poparta została licznymi danymi statystycznymi. Szczególnie interesująca dla Czytelnika może być część podręcznika dotycząca efektywności wykonywania kary. W książce zamieszczono również najważniejsze informacje z zakresu historii więziennictwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa i dziedzin pokrewnych, pracowników więziennictwa, kuratorów sądowych oraz sędziów.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.