Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz (Okładka miękka)

Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz

Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz (Okładka miękka)

Oferta specjalna -11%
Stan prawny 15 czerwca 2013 r. Komentarz – napisany przez teoretyków i praktyków: tych orzekających za stołem sędziowskim, i tych, którzy stosują prawo w związku z przetwarzaniem danych geodezyjnych i kartograficznych – łączy aspekty prawne i techniczne stosowania przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Analizowane są w nim takie zagadnienia, jak: ? organizacja organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, ? ewidencja gruntów i budynków (kataster) – z uwzględnieniem zmian najważniejszego w tym zakresie rozporządzenia z 2001 r., które wejdą w życie w 2013 r., ? tworzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przekazywanych do tego zasobu, ? nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, ? uprawnienia zawodowe – w kontekście dyskusji na temat zmian dotyczących zawodów regulowanych, a także odpowiedzialności zawodowej, majątkowej i karnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, ? ewidencja miejscowości, ulic i adresów. Niezaprzeczalną wartością publikacji dla czytelników jest dołączenie do komentarza treści rozporządzenia z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w wersji ujednoliconej, uwzględniającej zmiany z 2013 r. – w osobnym tomie w formie aneksu.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.