Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich (Okładka miękka)

Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich (Okładka miękka)

Oferta specjalna -6%
Z uwagi na swój złożony charakter zagadnienie demoralizacji i przestępczości nieletnich pozostaje w sferze zainteresowań badaczy wielu dyscyplin naukowych. Nie da się bowiem ograniczyć rozważań nad tym, niestety wciąż narastającym problemem, do sfery prawnokarnej czy też wyłącznie pedagogicznej. Z tego powodu niniejsza książka poświęcona problematyce demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prawnemu systemowi przeciwdziałania tym zjawiskom stanowi klasyczny przykład rozważań o charakterze kryminologicznym nad patologicznymi zachowaniami nieletnich, ich źródłami i sposobami ich przezwyciężenia. Książka ta stanowi niejako próbę włączenia się w żywą dyskusję o poszukiwaniu skutecznego panaceum na naganne postawy nieletnich, co wydaje się być nabierać dodatkowej doniosłości w kontekście podejmowanych prób zmiany obecnego ustawodawstwa dotyczącego nieletnich.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Prawny system przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.