Prawda sztuka nihilizm Heideggera spór z Nietzschem (Okładka miękka)

Prawda sztuka nihilizm Heideggera spór z Nietzschem

Prawda sztuka nihilizm Heideggera spór z Nietzschem (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
Zdaniem Heideggera pytanie o sztukę, o źródło lub istotę dzieła sztuki, jest i musi być pytaniem o bycie, o byt i prawdę (bytu). Tylko tak zapytując, możemy próbować mierzyć się z budzącym przerażenie rozdźwiękiem. [...] Przy czym [...] w pytaniu o sztukę chodzi nie tyle o zdobycie czy skorygowanie wiedzy (o sztuce, o prawdzie, o bycie), co o nasze własne istnienie. Myślenie Heideggera o sztuce i prawdzie jest w rzeczy samej namysłem nad kondycją człowieka, istoty, której powołaniem, do tej pory niespełnionym, jest pozwalanie rzeczom być. W niniejszej pracy usiłuję podążać za tym myśleniem. [...] Chodziło Heideggerowi bowiem przede wszystkim o to, by dzięki myśli Nietzschego i poprzez nią możliwie najbardziej zbliżyć się do rzeczy (również jego własnego) myślenia [...].

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Prawda sztuka nihilizm Heideggera spór z Nietzschem" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.