Praca z uczniem mającym trudności z matematyką Książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum (Okładka miękka)

Praca z uczniem mającym trudności z matematyką Książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum

Praca z uczniem mającym trudności z matematyką Książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum (Okładka miękka)

Oferta specjalna -21%

Nowe wydanie, dostosowanej do aktualnej Podstawy Programowej i napisanej przez doświadczoną nauczycielkę książki przedstawia sposoby pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się matematyki i podpowiada, jak zorganizować taką pomoc, by ucznia zachęcić do nauki i przekonać, że może osiągnąć zadowalające wyniki. Szczegółowo zaprezentowane są metody pracy i oceniania na zajęciach w zespołach wyrównawczych, zamieszczone zostały przygotowane dla każdej klasy gimnazjum karty pracy, uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych, a także sprawdziany dla uczniów uczęszczających na te dodatkowe zajęcia. W książce omówiono również przyczyny niepowodzeń dydaktycznych, m.in. takie specyficzne, jak dysleksja, dyskalkulia czy akalkulia.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Praca z uczniem mającym trudności z matematyką Książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.