Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Okładka miękka)

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Okładka miękka)

Kup na prezent
Książka zawiera cenne wskazówki dla nauczycieli pomocne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zostały opisy deficytów rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki małej i dużej. Znajdują się w niej propozycje metod pracy nauczycieli z uczniami z dysleksją rozwojową, trudnościami w czytaniu i pisaniu, dyskalkulią, zaburzeniami mowy, a także z dziećmi słabowidzącymi i słabosłyszącymi. W szerokim zakresie omówiono zagadnienia dotyczące podziału zdolności oraz cech charakteryzujących uczniów uzdolnionych. Opracowano przykładowe programy edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej oraz programy wychowania fizycznego dla zdolnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej. W treści książki znajduje się także charakterystyka dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym z uwzględnieniem Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.