Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (Okładka twarda)

Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (Okładka twarda)

Oferta specjalna -7%
W książce przedstawione zostały zagadnienia związane z postępowaniem sądowym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym naciskiem na jego odrębności w stosunku do postępowania zwykłego. W sposób syntetyczny zaprezentowano najważniejsze cechy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym podstawowe akty prawne regulujące ten system, a także zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku ubezpieczenia społecznego. Autorka przedstawia naczelne zasady postępowania cywilnego oraz ich realizację w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych; kompleksowo omawia zagadnienia związane z przebiegiem postępowania w tych sprawach, sposoby wniesienia odwołania od decyzji organu rentowego i jego charakter, wymogi formalne odwołania, a także zakres rozpoznania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i sposoby zakończenia tego postępowania odrębnego. Ukazuje również najważniejsze różnice w zakresie środków zaskarżenia w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych w stosunku do postępowania zwykłego. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla sędziów, radców prawnych i adwokatów, jak i teoretyków prawa, a także dla osób dochodzących roszczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych. Stan prawny na 31 stycznia 2013 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.