Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych (Okładka twarda)

Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych

Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych (Okładka twarda)

Oferta specjalna -6%
W książce omówiono obowiązki notariusza w postępowaniu notarialnym przy sporządzaniu czynności notarialnych występujących w kodeksie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spornych w doktrynie, takich jak: - problematyka skracania nazw (firm) w umowach i statutach spółek, - problematyka zmian "historycznych" postanowień umów i statutów spółek, - kwestia formy aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy spółki, - wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu przez łącznie działających przedstawicieli organu osoby prawnej, - problematyka uchwal zgromadzenia w przedmiocie: zmiany umowy spółki z o.o., rozwiązania spółki z o.o., przeniesienia jej siedziby za granice, itd. Publikacja zawiera również analizę sformułowanych w literaturze poglądów dotyczących tego, jak należy rozumieć dyskutowane przepisy i jakie normy należy z nich wyinterpretować. Przedstawiono także bogaty wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sadu Administracyjnego oraz wojewódzkich sadów administracyjnych dotyczącego omawianych zagadnień. Stan prawny na 23 sierpnia 2013 roku.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.