Postępowanie karne (Okładka miękka)

Postępowanie karne

Postępowanie karne (Okładka miękka)

Oferta specjalna -5%
Publikacja stanowi uzupełnienie wykładu zawartego w dwóch podręcznikach akademickich pod redakcją naukową Zofii Świdy: Postępowanie karne. Część ogólna oraz Postępowanie karne. Część szczególna. Na poszczególne części opracowania składają się: - omówienie ogólnej problematyki danego działu/rozdziału kodeksu postępowania karnego; - kazusy z postępowania karnego, pozwalające rozwijać umiejętność analizy określonych zdarzeń i przyporządkowywania ich do właściwej normy karnoprocesowej; - diagramy i tabele, za pomocą których zilustrowano najważniejsze problemy omawianych zagadnień; - wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, reprezentatywne dla poruszanych kwestii; - przykładowe pytania testowe.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Postępowanie karne" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.