Pomiędzy Polską a Niemcami (Okładka miękka)

Pomiędzy Polską a Niemcami

Pomiędzy Polską a Niemcami (Okładka miękka)

Oferta specjalna -25%
Kup na prezent
W czasie I wojny światowej w enuncjacjach przywódców czechosłowackiego ruchu niepodległościowego zagadnienie Górnego Śląska pojawiało się sporadycznie. W 1917 r. Tomaš Masaryk uznając prawo przyszłej Polski do włączenia w obręb swych granic terenów Górnego Śląska zamieszkałych przez ludność polską, domagał się jednocześnie dla Czechosłowacji ziemi raciborskiej. Stanowisko to powtórzył we wrześniu 1918 r. w rozmowie z Romanem Dmowskim. W podobnym tonie wypowiedział się także organ Czechosłowackiej Rady Narodowej „La Nation Tcheqe”. Książka dra Piotra Pałysa, autora opracowania pt. Czechosłowackie roszczenia graniczne wobec Polski 1945-1947, ma bogatą bazę źródłową. Przytacza szereg nieznanych dotąd dokumentów. Znakomicie uzupełnia wiedzę o stosunku Czechosłowacji do odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Pomiędzy Polską a Niemcami" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.