Pomarańczowa rewolucja w biznesie (Okładka miękka)

Pomarańczowa rewolucja w biznesie

Pomarańczowa rewolucja w biznesie (Okładka miękka)

Oferta specjalna -21%

Kup na prezent
Przełomowy sukces osiąga się dzięki samonapędzającym się zespołom! Adrian Gostick oraz Chester Elton, bestsellerowi autorzy i znani konsultanci specjalizujący się w dziedzinie przywództwa, napisali przełomowy poradnik na temat tworzenia wysoce efektywnych zespołów.

Badania wskazują, że zaledwie 20 procent zespołów choćby zbliża się do pełnego wykorzystywania własnego potencjału. W jaki sposób twój zespół może znaleźć się w tym gronie?

Na podstawie przełomowych danych zgromadzonych przez Best Companies Group podczas wywiadów z udziałem 350 tysięcy osób, a także na podstawie niezwykłych analiz wyjątkowych zespołów funkcjonujących w wiodących firmach, takich jak Zappos.com, Pepsi Beverages Company czy Madison Square Garden, autorzy zidentyfikowali kluczowe cechy charakterystyczne dla członków przełomowych zespołów.

Wskazali również zestaw zasad obowiązujących w wybitnych zespołach – zasad kształtujących kulturę pozytywnej pracy zespołowej i umożliwiających osiąganie nadzwyczajnych rezultatów.

Odwołując się do licznych, konkretnych historii zaczerpniętych ze zgromadzonych materiałów, autorzy objaśniają szczegółowo, w jaki sposób funkcjonują badane przez nich wybitne zespoły.

Wskazują przy tym, że menedżer może doprowadzić do przeobrażenia swojego zespołu w grupę wybitnych pracowników, zabiegając o:
  • Większą precyzję w wyznaczaniu celów
  • Większe zaufanie wśród członków zespołu
  • Bardziej otwarty i szczery dialog
  • Większe poczucie odpowiedzialności wśród członków zespołu
  • Wyrażanie adekwatnego uznania dla wkładu wnoszonego przez poszczególnych członków zespołu

Niezwykłe historie o funkcjonowaniu tych zespołów stanowią prosty, ale przemawiający do wyobraźni opis kroków, które należy podjąć, aby wprowadzić swój zespół na poziom przełomowych osiągnięć, aby rozpalić w nim pasję i wizję niezbędną do przeprowadzenia pomarańczowej rewolucji.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Pomarańczowa rewolucja w biznesie" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.