Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie poznańskim w latach 1894-1918 (Okładka miękka)

Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie poznańskim w latach 1894-1918

Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie poznańskim w latach 1894-1918 (Okładka miękka)

Oferta specjalna -22%

Problem działalności ugodowej w zaborze pruskim jest słabo znany w porównaniu z pozostałymi dwoma zaborami. Autor w swej pracy przedstawia program i skład społeczny polskich ugrupowań ugodowych oraz motywy zajęcia takiej postawy w ostatnim ćwierćwieczu rządów pruskich w Poznańskiem. Osobne miejsce zajmuje omówienie roli poznańskich ugodowców w okresie I wojny światowej w niemieckiej administracji i polityce, nie tylko w zaborze pruskim, ale i w okupowanym Królestwie Polskim. Koedycja z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Historycznym

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie poznańskim w latach 1894-1918" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.