Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej (Okładka miękka)

Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej

Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%
  • Liczba stron :

    240

Kup na prezent
  • Miękka
  • 240
  • Aspra
Mając na uwadze charakter opracowania wybranym politykom przypisano podstawy prawne ich kształtowania, wskazano cele realizacyjne oraz instrumenty wykonawcze. Przedstawianie w każdym rozdziale kierunków kształtowania odpowiednich polskich polityk sektorowych ma na celu opisanie stanu implementacji "acquis communautaire" w czasie bezpośrednio poprzedzającym przystąpienie Polski do UE. Realizacja tego zamysłu ma umożliwić dokonanie oceny rozmiaru przedakcesyjnych działań dostosowawczych oraz pozwolić na przewidywanie tempa harmonizowania warunków gospodarczo-społecznych w Polsce z oczekiwanymi przez Unię Europejską.
  • Miękka
  • 240
  • Aspra

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.