Polonica w Archiwum Parlamentu w Wiedniu (Okładka twarda)

Polonica w Archiwum Parlamentu w Wiedniu

Polonica w Archiwum Parlamentu w Wiedniu (Okładka twarda)

Oferta specjalna -30%
Publikacja przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w latach 2002-2011 w Archiwum Parlamentu w Wiedniu. Liczne przechowywane tam polonika dokumentują działalność Izby Posłów Rady Państwa (1861-1918) w sprawach dotyczących Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Szczególną rolę odegrali posłowie polscy z Galicji, którzy wnieśli niemały wkład w rozwój austriackiego parlamentaryzmu, pełnili rolę konstruktywnej opozycji lub wspierali rząd, często na eksponowanych stanowiskach ministerialnych, zajmując się sprawami wewnętrznymi i międzynarodowymi monarchii habsburskiej. Nie zapominali jednak o obowiązkach względem ojczyzny i razem z parlamentarzystami innych narodowości – Ukraińcami i Żydami, mimo że reprezentowali odmienne opcje polityczne i należeli do różnych klubów poselskich, w tym do Koła Polskiego, składając liczne wnioski i interpelacje, przyczynili się w dużym stopniu do rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego Galicji w drugiej połowie XIX i na początku XX w.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Polonica w Archiwum Parlamentu w Wiedniu" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.