Polityka represyjna w ZSSR w latach drugiej wojny światowej (Okładka miękka)

Polityka represyjna w ZSSR w latach drugiej wojny światowej

Polityka represyjna w ZSSR w latach drugiej wojny światowej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

Kup na prezent
Lata 1941–1945 to okres w historii ZSSR niezwykle ważny. Gigantycznym zmaganiom militarnym i związanemu z wojną niebywałemu wysiłkowi ludności towarzyszyły podejmowane przez władze radzieckie na masową skalę represje kierowane przeciwko żołnierzom i cywilom. W wyniku tych poczynań wieleset tysięcy obywateli ZSSR poniosło śmierć. Zamierzeniem autora było przedstawienie polityki represyjnej władz radzieckich, a przede wszystkim ukazanie tych posunięć, które miały najbardziej masowy zasięg i jednocześnie najpełniej odzwierciedlały charakter tej polityki i jej rolę w stalinowskim systemie politycznym i społeczno-ekonomicznym. Uwagę autor skoncentrował na odsłonięciu motywów i okoliczności konkretnych decyzji władz o podjęciu działań represyjnych wobec różnych grup społecznych, na analizie formalnych uregulowań i rzeczywistych mechanizmów i form wykonywania tych decyzji oraz na ustaleniu skali tego rodzaju przedsięwzięć i ich skutków. Ze Wstępu

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Polityka represyjna w ZSSR w latach drugiej wojny światowej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.