Polityka prywatności oraz Informacje dotyczące plików cookies

Zastanawiasz się, jak wygląda polityka prywatności na naszej stronie? Poniżej znajdziesz tekst prawny z naszego Regulaminu szczegółowo opisujący tę kwestię.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Sklepie plików cookies.

1.2. Topmall dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było wygodne i bezpieczne dla Użytkowników, ponadto Topmall chroni prywatność Użytkowników kierując się odpowiedzialnością i rzetelnością oraz zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

1.3. Administratorem danych osobowych jest Topmall spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa.

1.4. Topmall przetwarza dane osobowe wyłącznie w takim zakresie w jakim zostały one udostępnione przez Użytkowników, których dotyczą (np. przy Zamówieniu lub przy rejestracji Konta), wyłącznie w jednym lub w kilku z następujących celów:

  1.4.1. dokonywania Sprzedaży Produktów i Udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika;

  1.4.2. świadczenia w sposób prawidłowy i na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej;

  1.4.3. realizacji Zamówień, obsługi reklamacji i zwrotu Produktów;

  1.4.4. umożliwienia Użytkownikom, których dane dotyczą dostępu do informacji związanych z Zamówieniami, a także dostępu do zamówionych Treści Cyfrowych bez Nośnika;

  1.4.5. udzielania odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Topmall

  1.4.6. profilowania danych w trakcie zawierania lub wykonywania umowy Sprzedaży Produktów i Udostępniania Treści Cyfrowych bez Nośnika;

  1.4.7. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych – za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.

1.5. Jeśli do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędna jest zgoda Użytkownika (dotyczy to w szczególności przetwarzania danych dla celów przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe lub innych działań marketingowych), Topmall przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika oraz wyłącznie w celu i w zakresie, jakie zostaną objęte taką zgodą.

1.6. Jeżeli Użytkownik dokonuje Zamówienia Produktu lub Treści Cyfrowych bez Nośnika na rzecz innej osoby, w szczególności Beneficjenta, lub w Zamówieniu określa, że Produkt ma być dostarczony, a Treść Cyfrowa bez Nośnika udostępniona bezpośrednio takiej osobie, powinien uzyskać zgodę takiej osoby na przekazanie jej danych osobowych Topmall w celu dostarczenia jej Produktu lub poinformowania jej o możliwości udostępnienia Treści Cyfrowej bez Nośnika po uprzedniej Rejestracji.

1.7. Topmall przetwarza dane osobowe osoby trzeciej, na rzecz której zostało złożone Zamówienie (w szczególności Beneficjenta), wyłącznie w celu realizacji obowiązków Topmall wynikających z umowy zawartej z Użytkownikiem.

1.8. W odniesieniu do Użytkowników posiadających Konto Topmall może stosować tzw. profilowanie opierające się na automatycznym przetwarzaniu danych jedynie w trakcie zawierania lub wykonania umowy, której przedmiotem jest Sprzedaż Produktów lub Udostępnianie Treści Cyfrowych bez Nośnika. Profilowanie polega na przetwarzaniu danych mającym służyć analizie i przewidywaniu preferencji zakupowych Użytkownika (na podstawie jego aktywności w Sklepie) oraz wyświetlaniu na urządzeniu końcowym Użytkownika informacji o Produktach i Treściach Cyfrowych bez Nośnika, które mogą być dla niego interesujące. Profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych w odniesieniu do Użytkownika ani nie ogranicza funkcjonalności Sklepu dostępnych dla Użytkownika.

1.9. Topmall zapewnia ochronę danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.10. Topmall nie przekazuje otrzymanych od Użytkownika danych osobowych żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Topmall na podstawie odrębnych umów, którym Topmall powierzy przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

1.11. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla uzyskania dostępu do określonych usług, Produktów lub Treści Cyfrowych bez Nośnika lub odpowiedzi na wiadomość.

1.12. Użytkownik, który udostępni swoje dane lub osoba trzecia upoważniona do odbioru Zamówienia, może żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia, a także usunięcia oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: kontakt@cdp.pl

1.13. Niezależnie od danych osobowych Topmall gromadzi adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, zapisywane w logach systemowych serwera. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Sklepem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).

1.14. Oprogramowanie służące do przeglądania stron Sklepu (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies (tzw. ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika w czasie korzystania przez niego ze Sklepu i następnie tam przechowywane. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane przez Topmall w celu zapewnienia Użytkownikom jak najbardziej wygodnego funkcjonowania Sklepu, a także do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jego struktury, zawartości i funkcjonalności.

1.15. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ten sposób, że przeglądarka internetowa będzie blokować automatyczne zapisywanie plików cookies albo każdorazowo informować o ich zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. W przypadku wyłączenia lub ograniczenia przez Użytkownika dostępu plików cookies do jego urządzenia korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, jednakże niektóre jego funkcje mogą nie być wówczas dostępne lub korzystanie ze Sklepu może być mniej wygodne dla Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

1.16. Niedokonanie zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że pliki cookies będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym, że Topmall będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Jest to jednak całkowicie bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

1.17. W celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Sklepu i ochrony danych o charakterze poufnym w nim zawartych, w tym w szczególności danych osobowych, Topmall stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem, a także działaniami polegającymi na nieuprawionym łamaniu zabezpieczeń.

1.18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych Topmall stosuje w szczególności protokół SSL (Secure Socket Layer). Po połączeniu się z bezpieczną stroną internetową Użytkownik jest o tym fakcie informowany poprzez wyświetlenie na pasku stanu lub pasku nawigacji przeglądarki internetowej symbolu kłódki. Kliknięcie w symbol kłódki umożliwia obejrzenie certyfikatu autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.

1.19. Samo zamknięcie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji. Dla bezpieczeństwa zaleca się, aby Użytkownik po zakończonej sesji wylogował się ze strony internetowej Sklepu poprzez kliknięcie w przycisk „Wyloguj”.

 

Informacje dotyczące plików cookies

Nasz serwis korzysta z plików cookies. Jeśli chcesz zmienić ustawienia cookies swojej przeglądarki, np. włączyć lub wyłączyć ich obsługę, skorzystaj z jednej z poniższych instrukcji:

Mozilla Firefox

Opera

Google Chrome

Safari

Internet Explorer 8.0

Internet Explorer 9.0

Internet Explorer 10