Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej (Okładka miękka)

Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej

Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -8%

Kup na prezent
Publikacja jest syntetycznym, kompleksowym i ewolucyjnym spojrzeniem na proces kształtowania się polskiej polityki w zakresie ochrony środowiska. Złożoność podjętego w opracowaniu zagadnienia uprawnia do dokonania wielowątkowej analizy. Dotyczy ona szeregu uwarunkowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które zadecydowały o przyszłym kształcie polityki ekologicznej Polski. Na tym tle zrodziła się konieczność wskazania wad i zalet wynikających z całokształtu podniesionych uwarunkowań, implikujących politykę państwa w zakresie ochrony środowiska. Kluczowe wydaje się podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy polityka państwa w ochronie środowiska wymaga rewizji?? Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska po przystąpieniu do Unii Europejskiej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.