Polityka obrazów (Okładka miękka)

Polityka obrazów

Polityka obrazów (Okładka miękka)

Oferta specjalna -23%
  • Liczba stron :

    232

Kup na prezent
  • Miękka
  • 232
  • Raster
“Tytuł książki odnosi się do wielości i wszechstronności stosowanych przez artystę strategii malar­skich, a przede wszyst­kim do nie­ustan­nie roztrząsanego przez Buj­now­skiego dylematu: na ile praca malarza może być weryfikowana innymi niż tylko artystyczne kryteriami? W ciągu kil­kunastu lat Rafał Buj­now­ski wielo­krot­nie podejmował działania manifestacyj­nie podważające rutynę pracy artysty malarza. Jego malar­stwo ma autoreflek­syjny i per­for­matywny charak­ter, chętnie eks­ploatuje napięcie między obrazem, czyli płaskim przed­miotem zawieszonym na ścianie, a działaniem malar­skim o wymier­nej społecznie jakości”
  • Miękka
  • 232
  • Raster

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Polityka obrazów" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.