Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej (Okładka twarda)

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej (Okładka twarda)

Oferta specjalna -16%

W monografii poruszono zagadnienia, które są obecne i analizowane częściowo lub w pewnym wybranym kontekście w literaturze przedmiotu w Polsce oraz na świecie, a badania są prowadzone na poziomie ogólnym lub wycinkowym. Praca zawiera charakterystykę poszczególnych etapów procesu badawczego, od analizy teoretycznej i zdefiniowania Europy Wschodniej jako przestrzeni politycznej, poprzez uwarunkowania polityki, założenia koncepcyjne oraz fazę realizacji, przedstawienie działań na płaszczyznach: polityczno-militarnej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej, po podsumowania końcowe. Tekst uzupełnia bogaty, około 40-stronicowy, wykaz źródeł, zawierający spis dokumentów i materiałów wykorzystanych w pracy, w tym m.in: "Koncepcje polityki zagranicznej", "Koncepcje bezpieczeństwa narodowego", "Strategia bezpieczeństwa narodowego", "Doktryny wojenne", "Strategia energetyczna", a także "Orędzia o stanie państwa prezydenta Federacji Rosyjskiej do Zgromadzenia Federalnego". Dział ten uzupełnia obszerna wielojęzyczna literatura przedmiotu.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.