Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych (Okładka miękka)

Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych

Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

Celem pracy jest dokonanie oceny jakości istniejących w Polsce instytucji fiskalnych oraz wskazanie rozwiązań w tym zakresie, które mogłyby przyczynić się do poprawy dyscypliny fiskalnej i prowadzenia dobrej polityki fiskalnej. W niniejszej pracy przez instytucje fiskalne rozumie się reguły fiskalne, regulacje odnośnie systemu wyborczego, reguły proceduralne związane z ustawą budżetową oraz rozwiązania dotyczące przejrzystości polityki fiskalnej.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.