Podstawy gospodarki odpadami (Okładka miękka)

Podstawy gospodarki odpadami

Podstawy gospodarki odpadami (Okładka miękka)

Oferta specjalna -17%

Kup na prezent
Nowe wydanie popularnego opracowania, w którym w zrozumiały sposób omówione zostały nowoczesne zasady gospodarki odpadami komunalnymi i organicznymi oraz wybranymi grupami odpadów przemysłowych. Autorka przybliża podstawowe zasady unieszkodliwiania i odzysku surowców wtórnych z odpadów oraz najważniejsze technologie stosowane w tych procesach; zapoznaje Czytelników z warunkami bezpiecznego składowania i monitorowania odpadów wg najnowszych wymogów prawa. Książka w obecnym wydaniu została wzbogacona o zupełnie nowe treści dotyczące: ·mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, ·paliw alternatywnych, ·metod wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych, ·odpadów wydobywczych, ·UPS (ubocznych produktów spalania). Ponadto zaktualizowany został wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce i w Unii Europejskiej (stan prawny na dzień 31 grudnia 2009 r.). Podręcznik jest przeznaczony dla studentów i wykładowców wydziałów geografii, ochrony i inżynierii środowiska, a także gospodarki surowcowej i przestrzennej. Stanowi znakomitą pomoc dla pracowników jednostek administracyjnych, terenowych służb ochrony środowiska oraz Urzędów Wojewódzkich i firm zajmujących się gromadzeniem i utylizacją odpadów.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Podstawy gospodarki odpadami" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.