Podstawy ekonomii część 1 Mikroekonomia Podręcznik (Okładka miękka)

Podstawy ekonomii część 1 Mikroekonomia Podręcznik

Podstawy ekonomii część 1 Mikroekonomia Podręcznik (Okładka miękka)

Oferta specjalna -9%

Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i treści podręcznika były konsultowane z nauczycielami podstaw ekonomii i innych przedmiotów ekonomicznych. Podręcznik składa się z sześciu części odpowiadających działom programu nauczania. Każda część jest podzielona na rozdziały, w których znajdują się: - cele uczenia się, - wiadomości poparte przykładami z rzeczywistości gospodarczej, - ćwiczenia w formie zadań zamkniętych i otwartych, - treści dla zainteresowanych, wykaz literatury i stron internetowych. Pokazana jest też korelacja międzyprzedmiotowa, użyteczność nabywanej wiedzy i zdobywanych umiejętności w życiu codziennym, w dalszym uczeniu się oraz w przygotowaniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Podstawy ekonomii część 1 Mikroekonomia Podręcznik" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.