Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego (Okładka miękka)

Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego

Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego (Okładka miękka)

Oferta specjalna -16%

Podręcznik poświęcony jest problemom ogólnej teorii wychowania oraz szczegółowym zagadnieniom teorii wychowania i rozwoju fizycznego człowieka z naciskiem na edukację dzieci i młodzieży. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia, takie jak „wychowanie”, „kształcenie”, „edukacja”, „kultura fizyczna”. Analizuje czynniki, środki i warunki występujące w wychowaniu fizycznym. Omawia metody kształcenia i wychowania fizycznego oraz kwestie związane z rozwojem fizycznym i motorycznym. Wiele miejsca zajmuje osoba nauczyciela, jego kompetencje, efektywność, innowacyjność, zaangażowanie i motywacja. Dużo uwagi poświęcono roli pedagoga jako promotora zdrowia i animatora aktywności fizycznej w czasie wolnym. Jest to podręcznik dla studentów pedagogiki, nauczycieli wychowania fizycznego, a także nauczycieli akademickich.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.