Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno politycznych (Okładka miękka)

Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno politycznych

Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno politycznych (Okładka miękka)

Prezentowana publikacja, choć dotyczy trudnych zagadnień, jest jednak klarowna i przejrzysta logicznie. Autor położył nacisk na praktyczne możliwości realizacji różnych propozycji. Każdy rozdział książki niesie w swej treści wiedzę niezbędną człowiekowi uprawiającemu naukę. Praktyczne zastosowanie treści kilku pierwszych rozdziałów staje się wręcz koniecznością przy pracy licencjackiej i magisterskiej, a całości w dysertacjach doktorskich oraz habilitacyjnych. Odpowiednie obchodzenie się z nazwami – kategoriami analitycznymi jest wstępnym warunkiem podjęcia jakiegokolwiek tematu. Zwrócenie uwagi na zasady logiki formalnej prowadzi do jasnego i wyraźnego formułowania własnych myśli, zastosowanie zaś godziwych wskazań erystyki ustrzeże badacza przed jałowymi sporami.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno politycznych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.