Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach (Okładka miękka)

Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach

Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach (Okładka miękka)

Oferta specjalna -25%
Kup na prezent
Monografia stanowi wszechstronną i kompleksową analizę kryterium pracowniczego podporządkowania, które w literaturze przedmiotu i orzecznictwie sądowym od samego początku prawa pracy stanowiło nieodłączny (konieczny) element stosunku pracy (najbardziej podstawową konstrukcyjną cechę tego stosunku), odróżniający go od pozostałych form zatrudnienia, zwłaszcza tych o charakterze cywilnoprawnym i wyznaczający zakres wykorzystania stosunku pracy. Autor rozprawy zdecydował się na charakterystykę tego kryterium w nietypowym ujęciu, konfrontując tę cechę stosunku pracy ze szczególną sytuacją pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach, którzy działają w warunkach daleko idącej niezależności i autonomii. Taka perspektywa ma wymiar uniwersalny. Pozwala bowiem zastanowić się nad minimalnym zakresem podporządkowania („rdzeniem”), który musi wystąpić w przypadku każdej osoby, aby możliwe było jej zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. W tym kontekście, niniejsza monografia stanowi głos w debacie nad kształtem podporządkowania, a także przyszłym modelem stosunku pracy.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.