Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych

Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych

Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych

Oferta specjalna -10%

Książka zawiera wszechstronną, wielopłaszczyznową analizę procesu przekształceń podmiotów leczniczych w Polsce w trzech podstawowych aspektach: w ujęciu historycznym i systemowym podejmowanych reform, w świetle zmian legislacyjnych początku XXI wieku, a także odpowiedniej polityki sektorowej. Ponadto analiza ta rozpatruje również kontekst dostępnych danych dotyczących procesu przekształceń, w tym jego skali, skutków i perspektyw. W dokonanej diagnozie systemu ochrony zdrowia w Polsce uwzględniono: analizę znaczących procesów, które doprowadziły do przeprowadzenia koniecznych zmian w jego strukturze; opis aktualnego stanu prawnego, wzbogacony analizą i komentarzem do najważniejszych przepisów; jak i potencjalne kierunki dalszych przeobrażeń w tym obszarze.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.