Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2014 (Okładka twarda)

Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2014

Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2014 (Okładka twarda)

 • Liczba stron :

  968

 • Twarda
 • 968
 • 15
 • C.H. Beck
Stan prawny: 1.1.2014 r. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pod red. J. Marciniuka) (wyd. 15 na rok 2014), jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką tego podatku w praktyce. Zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na jego temat, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały licznymi odniesieniami do interpretacji organów podatkowych oraz do orzecznictwa sądów polskich. Aktualne wydanie Komentarza uwzględnia zmiany w zakresie omawianych przepisów, które miały miejsce zarówno w 2013 r., jak i te, które uchwalone zostały ostatnią ustawą nowelizującą i odnoszą się do stanu prawnego aktualnego na dzień 1.1.2014 r. Ponadto, Komentarz został zaktualizowany w zakresie najnowszych indywidualnych interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa. Obejmuje odniesienie do rozwiązań w zakresie m.in.: zwolnienia z podatku dochodów uzyskanych ze sprzedaży otrzymanych w drodze darowizny lub dziedziczenia: udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Ustawa zmieniająca wprowadza również nową kategorię kosztów uzyskania przychodów, co umożliwia spadkobiercom pomniejszenie przychodów ze sprzedaży wkładów, akcji, papierów wartościowych o koszty poniesione na ich zakup przez spadkodawców; ograniczenia możliwości odliczania przez twórców kosztów uzyskania przychodów w zryczałtowanej 50% wysokości oraz możliwości uwzględniania kosztów faktycznie przez nich poniesionych; zakresu stosowania ulgi z tytułu wychowywania dzieci w zależności od ich liczby i poziomu dochodu rodziny; zmian w sposobie korzystania z odliczenia w ramach ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet; zmian dotyczących definicji samochodu osobowego stosowanej na użytek omawianej w komentarzu ustawy. Niniejszy Komentarz zainteresuje przede wszystkim osoby, które w swojej działalności zawodowej lub naukowej stykają się zarówno z praktycznymi, jak i teoretycznymi aspektami opodatkowania osób fizycznych, a więc pracowników administracji skarbowej, doradców podatkowych, radców prawnych, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i personalnych, księgowych, pracowników działów personalnych, a także studentów wydziałów ekonomicznych.
 • Twarda
 • 968
 • 15
 • C.H. Beck

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2014" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.