Plemienna i postplemienna Afryka Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce

Plemienna i postplemienna Afryka Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce

Plemienna i postplemienna Afryka Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce

Oferta specjalna -4%
Autor zawarł w pracy wyniki kilkunastu lat badań prowadzonych w 10 krajach Afryki, odwołuje się też do publikacji źródłowych. Ukazuje przenikanie się tradycyjnych i nowoczesnych postaci wspólnot w społeczeństwie afrykańskim i przedstawia wybrane egzemplifikacje specyfiki więzi społecznych w Afryce w kontekście trwałości kategorii plemienności. Dokonuje przeglądu pytań i tez badawczych, poczynając od paradygmatu pokrewieństwa, który wpływa na afrykańską konceptualizację rodziny, plemienia i etniczności; poprzez formy przedkolonialnych wspólnot politycznych; do przekształceń tożsamości będących efektem kolonializmu, generujących ideologie panafrykańskie lub pan-etniczne. Opisano koncepcje i praktyki procesu budowy narodu w społeczeństwie postkolonialnym i postplemiennym, w sytuacji żywotności afrykańskich trybalizmów i słabości struktur społeczeństwa obywatelskiego.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Plemienna i postplemienna Afryka Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.