Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole (Okładka miękka)

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole

Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole (Okładka miękka)

Oferta specjalna -15%
Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) każdy nauczyciel ma obowiązek odbycia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc przedmedyczna to proste, natychmiastowe czynności wykonywane przez osoby nieposiadające kwalifikacji medycznych, do czasu przybycia karetki pogotowia i za pomocą aktualnie dostępnych środków. Aby skutecznie pomóc poszkodowanemu, należy działać szybko i sprawnie, zgodnie z ustalonymi odpowiednio do zdarzenia wypadkowego sposobami postępowania. Posługując się algorytmem, zyskuje się pewność, że żadna konieczna czynność nie została pominięta. Opracowanie jest niezbędnym dla nauczycieli zbiorem procedur i algorytmów postępowania z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczniom: w chorobach przewlekłych u dzieci, w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych u dzieci i dorosłych, z osobą nieprzytomną, w omdleniu, w urazach kręgosłupa w przypadku zadławienia, podczas wystąpienia napadu padaczki (drgawki), w oparzeniach, w przypadku porażenia prądem elektrycznym, w hipotermii, w użądleniach i ukąszeniach, w udarze cieplnym, w złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, w przypadku ran i krwotoków, w przypadku tonięcia. w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, w przypadku podejrzenia używania narkotyków przez ucznia, wobec ofiary przemocy w szkole. Jolanta Dąbrowska Mgr pielęgniarstwa z drugim stopniem specjalizacji zawodowej, ukończyła Podyplomowe Studium Medycyny Ratunkowej, posiada certyfikat uprawniający do nauczania pierwszej pomocy z elementami medycyny ratunkowej oraz do wystawiania imiennych zaświadczeń o przeprowadzonych szkoleniach. Autorka programów specjalizacji z pielęgniarstwa kardiologicznego i specjalizacji z pielęgniarstwa ratunkowego, współautor książki pt.: „Procedury i algorytmy postępowania w pierwszej pomocy przedmedycznej”. Nauczyciel akademicki w Akademii Medycznej w Gdańsku (2002–2012) oraz nauczyciel w Zespole Szkół Policealnych w Gdyni na kierunku ratownictwa medycznego. Helena Jędrzejewska Mgr pielęgniarstwa, ukończyła Podyplomowe Studium Medycyny Ratunkowej. posiada certyfikat uprawniający do nauczania pierwszej pomocy z elementami medycyny ratunkowej oraz do wystawiania imiennych zaświadczeń o przeprowadzonych szkoleniach. Posiada pierwszy stopień specjalizacji w zakresie medycyny społecznej. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Fundusze Strukturalne – Pozyskiwanie i Sprawozdawczość. Współautor książki pt.: „Procedury i algorytmy postępowania w pierwszej pomocy przedmedycznej”. Nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Policealnych w Gdyni.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.