Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie (Okładka miękka)

Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie

Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie (Okładka miękka)

Oferta specjalna -11%

Autor zajął się analizą trzech najważniejszych aspektów procesu, którego efektem było trwałe włączenie Polski w krąg kultury łacińskiej. Najbardziej istotnym czynnikiem pozwalającym budować Piastom własne silne państwo było chrześcijaństwo oraz oferowane przez nie niezwykle bogate instrumentarium ideowe, religijne, kulturowe czy wreszcie polityczne. Autor posiłkuje się bardzo bogatym zachodnioeuropejskim materiałem porównawczym; przy niezwykle ubogim stanie źródeł dotyczących Polski wczesnośredniowiecznej – jest to zabieg pożądany, a właściwie niezbędny.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Piastowie i ich państwo w łacińskiej Europie" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.