Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce (Okładka miękka)

Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce

Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce (Okładka miękka)

Oferta specjalna -10%

…Sprawnie funkcjonująca gospodarka każdego kraju opiera się na trzech podstawowych sektorach: publicznym, prywatnym oraz sektorze organizacji non profit. W ostatnich latach można zaobserwować nie tylko wzrost zainteresowania problemami funkcjonowania organizacji trzeciego sektora, ale wręcz swoistego rodzaju logarytmicznie rosnącą, szeroko zakrojoną i stale zwiększającą się potrzebę analizy roli, funkcji i zadań do nich przypisanych. Ich spektrum powiększa się nie tylko w zakresie ilościowym, ale przyjmuje również coraz bardziej skomplikowaną strukturę jakościową, ściśle skorelowaną z narastającymi w skali globalnej problemami, które nie tylko nie znajdują rozwiązania w oparciu o klasyczne, dotychczas się sprawdzające formuły postępowania, ale wymagają aplikacji odmiennych koncepcji myślenia i działania. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość i nowe wyzwania z tym związane, spowodowały konieczność poszukiwania nowych sposobów, idei czy koncepcji mogących sprostać pojawiającym się wyzwaniom.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.