Perspektywa przypadkowych zdarzeń w karierach doradców zawodowych (Okładka miękka)

Perspektywa przypadkowych zdarzeń w karierach doradców zawodowych

Perspektywa przypadkowych zdarzeń w karierach doradców zawodowych (Okładka miękka)

Oferta specjalna -19%
Problem, jaki podjęła Autorka, jest istotny nie tylko poznawczo, ale także ze społecznego punktu widzenia. Świat pracy dwudziestego pierwszego wieku zupełnie zmienia podejście do rozwoju kariery. W rezultacie tych zmian potrzeba nowych koncepcji zapewniających teoretyczną bazę dla efektywnego i etycznego doradztwa karierowego. Przyjmując perspektywę teorii uczenia się nieplanowanych zdarzeń czy chaosu w karierach, uzyskuje się wiedzę potrzebną do zrozumienia środowiska pracy w obliczu niepewnej rzeczywistości i podpowiedzi, jak radzić sobie z nieustannymi przemianami. Warto, na co zwraca uwagę Autorka, zaakcentować znaczenie "nastawienia do zmian" i prowadzić działania doradcze w kierunku uzyskania zarówno większej otwartości na zmiany, jak też bardziej kreatywnego podejścia do kariery i życia. Potrzeba kształtowania tego typu postaw zaczyna być coraz bardziej obecna we współczesnym doradztwie kariery.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Perspektywa przypadkowych zdarzeń w karierach doradców zawodowych" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.