Peregrynacje do źródeł część 3 Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisa (Okładka miękka)

Peregrynacje do źródeł część 3 Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisa

Peregrynacje do źródeł część 3 Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisa (Okładka miękka)

Oferta specjalna -20%
  • Liczba stron :

    272

Kup na prezent
  • Miękka
  • 272
  • UMCS
Prezentowana publikacja to kolejne ogniwo w serii odkrywania i doświadczania oraz wspomnienia i przeżycia ojczystej krainy w kontekście Lubelszczyzny jako miejsca dzieciństwa lub przestrzeni wywołującej natchnienie do duchowych powrotów mentalnych. W kontekście przywoływanego regionu istotna wydaje się kategoria topofilii, ukazująca specyficzny związek biografii duchowej, kształtowania się świadomości pisarzy, ich wyborów oraz waloryzacji wartości w procesie dojrzewania biograficznego. Nie da się ukryć, że Lublin i Lubelszczyzna miały ważne znaczenie dla wielu pisarzy w kształtowaniu ich talentu, zainteresowań intelektualnych i osobowości twórczej. Książka wpisuje się również w procesy przemian, jakie mają miejsce na prowincji, takich jak: peryferyjność, wykluczenie z procesu globalizacji czy kłopoty społeczności regionalnych z tożsamością.
  • Miękka
  • 272
  • UMCS

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Peregrynacje do źródeł część 3 Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisa" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.