Patologie w środowisku pracy (Okładka miękka)

Patologie w środowisku pracy

Patologie w środowisku pracy (Okładka miękka)

Oferta specjalna -5%
Po raz pierwszy w zwartym opracowaniu omówiono i poddano analizie kilkanaście rodzajów patologii najczęściej występujących w organizacjach. Omówiono pojęcie, przyczyny, mechanizmy psychospołeczne powstawania zjawisk patologicznych oraz ich skutki dla osób nimi dotkniętych, ich rodzin i zakładów pracy. Zainteresowany czytelnik może skorzystać z przedstawionych narzędzi badawczych, które umożliwią diagnozę omawianych patologii - uzależnień i zachowań odbiegających od norm w przedsiębiorstwach i innych typach organizacji. W perspektywie interdyscyplinarnej wskazano też sposoby ograniczania tych niekorzystnych zjawisk.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Patologie w środowisku pracy" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.