Partnerstwo publiczno prywatne w sferze użyteczności publicznej (Okładka miękka)

Partnerstwo publiczno prywatne w sferze użyteczności publicznej

Partnerstwo publiczno prywatne w sferze użyteczności publicznej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -7%
Książka jest poświęcona organizacji usług w sferze użyteczności publicznej realizowanych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Autor wyodrębnia i analizuje zagadnienia efektywności partnerstwa publiczno-prywatnego dla fazy inwestycyjnej i fazy operacyjnej, z uwzględnieniem polskich warunków prawnych i ekonomicznych. Udowadnia, że dostarczanie dóbr publicznych przez partnerstwo publiczno-prywatne może być bardziej efektywne niż przez monopol publiczny albo regulowany monopol prywatny oraz że inwestycje takie mogą być mniej kosztowne, ponadto można tak skonstruować umowę wiążącą stronę publiczną i prywatną, aby nie było potrzeby zewnętrznych regulacji. Analiza obejmuje następujące obszary tematyczne: prezentacja możliwych układów własnościowo-zarządczych publiczno-prywatnych, od zarysu historycznego do analizy korzyści i zarządzania ryzykiem, uwarunkowania efektywności operacyjnej partnerstwa publiczno-prywatnego, zagadnienia związane z efektywnością w działalności inwestycyjnej w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, zalecane postępowanie przy tworzeniu efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz praktyczne konsekwencje ekonomiczne, przewidywane kierunki badań nad partnerstwem publiczno-prywatnym z punktu widzenia ekonomicznego i finansowego, ramy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Partnerstwo publiczno prywatne w sferze użyteczności publicznej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.