Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności (Okładka miękka)

Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności

Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności (Okładka miękka)

Oferta specjalna -9%
  • Liczba stron :

    252

Kup na prezent
„Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności. Ziemia, rolnictwo, bezpieczeństwo" pozycja ta jest kontynuacją badań problematyki myśli i działania ruchów, partii i organizacji chłopskich we współczesnym świecie. Pierwsza publikacja z tej serii ukazała się w 2010 r. W tej części skoncentrowano się na kilku wybranych problemach nurtujących współczesnych chłopów i środowisko wiejskie. Są to: własność ziemi, przemiany w strukturze rolnej oraz problem bezpieczeństwa, rozumianego w szerszym znaczeniu: bezpieczeństwa państwa, militarnego, żywnościowego, ekonomicznego itp. Dwa pierwsze należą do pierwotnych obszarów zainteresowania ruchów i organizacji chłopskich/agrarnych. Niniejsza publikacja zawiera czternaście opracowań sporządzonych przez naukowców z całej Polski. Są to następujące artykuły: 1. Myśl polityczna i społeczno-gospodarcza oraz działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec własności ziemi i rolnictwa w Polsce w latach 1990-2011. Próba podsumowania i zwrócenia uwagi na wybrane zagadnienia. (Radosław Kubicki) 2. Emigracyjny ruch ludowy wobec zmian w suwerennej Polsce u schyłku XX wieku (1990-2000). (Romuald Turkowski) 3. Kwestia własności ziemi i bezpieczeństwa żywnościowego w programie Polskiego stronnictwa Ludowego - Odrodzenie. (Janusz Gmitruk) 4. Priorytety programowe Polskiego Stronnictwa Ludowego w kampaniach wyborczych do parlamentu w latach 1991-2011. (Piotr Grządkowski) 5. Problemy ekologii na łamach „Tygodnika Rolników Solidarność" (1989-1991). (Stanisław Stępka) 6. Kwestia bezpieczeństwa narodowego w programach polskich ugrupowań ludowych po 1989 roku. (Jacek Wojnicki) 7. Bezpieczeństwo ekologiczne w działalności Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 2004-2011. (Kamila Wójciak) 8. Polityka rolna w koncepcjach programowych ugrupowań liberalno-demokratycznych oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego (1993-1997). (Dominik Szczepański) 9. Stanowisko Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej wobec polityki ekonomicznej, społecznej i bezpieczeństwa. (Krzysztof Wojciechowski) 10. Model gospodarstwa wobec współczesnych ruchów i organizacji chłopskich w Europie. (Arkadiusz Indraszczyk) 11. Koncepcje bezpieczeństwa energetycznego Europy w publikacjach Grupy Europejskiej Partii Ludowej. (Piotr Swacha) 12. Partie chłopskie w Bułgarii wobec problemów współczesności. (Jerzy Jackowicz) 13. Priorytety programowe partii agrarnych na Ukrainie. (Paweł Pietnoczka) 14. Ukraińskie partie agrarne wobec problemów bezpieczeństwa państwa. (Rafał Pęksa)

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Partie i ruchy chłopskie i ludowe w Europie wobec problemów współczesności" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.