Państwo we wczesnej filozofii konfucjańskiej (Okładka miękka)

Państwo we wczesnej filozofii konfucjańskiej

Państwo we wczesnej filozofii konfucjańskiej (Okładka miękka)

Oferta specjalna -11%

Kup na prezent
Książka jest próbą przybliżenia polskiemu czytelnikowi najważniejszych koncepcji dotyczących istoty i roli państwa, jakie stworzył dominujący w Chinach, a także w innych krajach Dalekiego Wschodu, nurt myśli filozoficznej - konfucjanizm. Idee, jakie uformowały się w nim w epoce dynastii Zhou, legły u podstaw całej chińskiej kultury politycznej i do dziś obecne są w świadomości społecznej oraz w działaniach elit rządzących. Państwo, uznawane w filozofii konfucjańskiej za nadrzędne wobec wszystkich innych wartości indywidualistycznych i społecznych, współcześnie nadal zajmuje centralne miejsce w myśleniu Chińczyków. Przedstawienie w niniejszej pracy takiej właśnie wizji państwa, jakże odmiennej od tej funkcjonującej w świecie kultury śródziemnomorskiej, stanowi kolejny krok w lepszym poznaniu cywilizacji Orientu.

OCEŃ JAKO PIERWSZY!

"Państwo we wczesnej filozofii konfucjańskiej" wciąż czeka na pierwszą opinię.
Napisz co sądzisz o tym produkcie.